II Kohtaaminen

Päijät-Hämeen Tuotekehittäjät 17.4.2014

Koulutuskeskus Salpaus, Sammonkatu 8, 2. kerros, tila SAM8B2014

Päivän ohjelma

Valmennuspäivän aikana käynnistetään konkreettinen tuotekehitys. Päivään otetaan vauhtia edellisellä kerralla annetusta kotitehtävästä. Sen pohjalta tutkitaan yhdessä kehittäjän roolia ja otetaan konkreettisia askelia kehittäjänä.

Päivän vetäjänä toimii Kirsi Parviainen


09.00                   Työskentelyn aloitus

Kotitehtävän yhteinen purku
Kehittäjän rooli
Kehittäjänä onnistumisen eväät

12.00-12.45         Lounastauko

Tuotekehitystyön käynnistys
Tuotekehitystyö blogissa

16.00                   Hyvää kotimatkaa!
Lähtökohdat tuotekehitykselle 17.4.2014


Edellisellä tapaamiskerralla saadun kotitehtävän purku, Miettikää kehittämistoimintaa omassa organisaatiossanne, millaiset asiat nousevat esille: 

 • Johtamiskysymys - priorisointi
  • Deadinet & koordinointi
  • Tulos vs. panostus
  • Käyttöönotto
 • Lennokkaat ideat jäävät usein ideoiksi
 • Asiakkaan ideat ja niiden vienti eteenpäin
 • Mallien on toimittava monessa paikassa
 • Asiakkaiden moninaisuus
 • Verkoston merkitys
 • Arvot, kulttuuri pohjalla, strategia
 • Jatkuva kehittäminen
 • Lineaarisesta sykleihin, kehittäminen tapahtuu limittäin

Sitten tämä päivään varsinaiseen teemaan!     

Kahvitauon jälkeen työskentelimme ryhmissä ja pohdimme mitä erilaisia roolejakehittäjällä voi työtehtävässään tai organisaatiossaan olla. Löysimme erilaisia rooleja keskilattian täydeltä:


     Seuraavaksi mietimme kehittäjänä onnistumisen eri osa-alueita. Missä kehittäjän pitää onnistua? 
     Ja mitä kysymyksiä kehittäjän pitää kysyä / ratkaista onnistuakseen näillä osa-alueilla?

     Ihan lyhyesti ehdimme puhua myös tuotelähtöisen ja asiakaslähtöisen kehittämisen eroista ja asiakkaiden ottamisesta mukaan kehittämiseen. 


Tuote-/tuotantolähtöinen kehittäminen lähtee tuoteideasta, sen kehittämiseen ja valmistamiseen tarvittavien prosessien ja resurssien miettimisestä ja päättyy asiakkaan pohtimiseen, kukahan  tästä tuotteesta olisi valmis maksamaan. Nuolen suunnat menivät tuotteesta ja palvelusta asiakkaaseen. Asiakaslähtöisessä maailmassa nuolen suunnat menevät asiakkaasta tuotteeseen ja palveluun. Ketä asiakkaita meillä on tai ketä me haluamme? Millaisista tuotteista ja palveluista on heille hyötyä? Mistä he ovat valmiita maksamaan? Millaiset prosessit ja resurssit meillä pitää olla, jotta pääsemme kiinni asiakkaiden tarpeeseen ja pystymme siihen vastaamaan? Ja lopuksi millaisia tuotteita ja palveluita meidän on kehitettävä, jotta pystymme tuottamaan asiakkaillemme hyötyä. Ja vielä sellaista hyötyä, josta he ovat valmiita maksamaan. 

Asiakaslähtöinen tuotekehitys haastaa meidät ottamaan asiakkaat aidosti mukaan. Kehittämisen ytimen muodostaa tuote, vaikka hotellihuone, joka perusominaisuuksiltaan on aika samanlainen joka hotellissa. Kun tuotteen ympärille "kääritään" palvelu, jolla asiakas saa tuotteen käyttöönsä ja käyttää tuotetta, alkaakin samankaltaisten tuotteiden ympärille muodostua selkeitä eroja. Asiakkaan näkökulmasta kaikki tämä yhdessä muodostaa käyttäjäkokemuksen. Ja käyttäjäkokemus meidän pitää ottaa pohjaksi asiakaslähtöisen kehittämisen lähtökohdaksi. Millaisen käyttäjäkokemuksen haluamme saada aikaan? 


 

     Oman tuotekehitystyön taustaksi hahmottelimme kehittämisen kenttää. Näitä kysymyksiä jokaisen on hyvä kysyä oman tuotekehitystyönsä näkökulmasta. 


 •      Mille kentälle / mihin isompaan kokonaisuuteen minun tuotekehitystyöni liittyy?
 •     Millainen on tuotekehitystyöni tulevaisuudenkuva? Miten valmis tuotekehitystyö vaikuttaa tulevaisuudessa? 
 •     Keneen / mihin se vaikuttaa? Miksi kehittämiseen kannattaa panostaa?
 •     Mikä on lähtötilanne? Mitä lähdetään kehittämään? Ja kenelle kehitetään?
 •     Kuka hyötyy tuotekehitystyöstäni? Miten eri näkökulmien intressit sovitetaan yhteen?
 •     Miten kehittämistyö etenee? Millaisia vaiheita tuotekehitysprosessista löytyy?
 •     Miten minä kehittäjänä prosessin aikana toimin? Miten osaamiseni kehittyy?

     Mitä tulee miettiä ensimmäisenä omassa tuotekehitystyössä?


 •      Asiakkaan näkökulma
 •      Tavoite/päämäärä 
 •      Hyöty (asiakas, me)
 •      Ketä koskee? Keneen vaikuttaa? - sidosryhmien tunnistaminen
 •      Mitä reunaehtoja työlle on olemassa?
 •      Millaisia riskejä työhön liittyy? VarasuunnitelmaksiPlan B
Päivän vetäjän toimii Kirsi Parviainen / Tamora Oy


1 kommentti:

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.