III KohtaaminenPäijät-Hämeen Tuotekehittäjät 28.5.2014

Koulutuskeskus Salpaus, Sammonkatu 8, 2. kerros, tila SAM8B2014

Päivän ohjelma


Päivän aikana sukellamme tuotteistamisen maailmaan teorian ja kokemuksen avulla. Keskitymme erityisesti palveluiden tuotteistamiseen. Iltapäivästä suunnittelemme yhdessä tutkinnon suorittamisen aikataulua sekä saamme kattavan katsauksen jatkuvasti yleistyvässä sähköisessä maailmassa toimimiseen. Tervetuloa!


Päivän vetäjänä toimii Mika Tonder (YTT)

09.00 Palveluiden tuotteistaminen / Mika Tonder 
11.30 Lounas
12.30 Tutkinnon suorittamisen suunnitelma / Mia Mukkula, Salpaus
13.30 Sähköiset palvelut / Mika Tonder
16.00 Päivä päättyy
Sähköisiä opiskelijapalveluita / opinnon ohjausta

 -> asiakkaalle paremmat palvelut, materiaali yhdessä paikassa, säästetään asiakas sekä omia kustannuksia esim. matkakulut. Aika per tutkinnonsuorittaja käytetään oikeaan tarpeeseen.
       
Trendi / Halu tehdä sähköinen palvelu miettimättä sen käytännöllisyyttä. esim. hieno käyttöliittymä ei tarkoita hyvää palvelua.

·       Hyvä palvelu on yksiselitteinen eikä aiheuta asiakkaalle vaivaa. Käytettävyys, ymmärrettävyys loppukäyttäjän näkökulmasta.
·       Kanava pitää olla niin yksiselitteinen, että asiakas osaa ostaa itselleen oikein palvelun.

Miksi palveluita tehdään?
o   Syy miksi asiakkuus jatkuu. Sitoutetaan asiakas, ollaan haluttava palveluntarjoaja,

o   Itse palvelu on vain pintakerros, alla tapahtuu paljon prosesseja. -          Tuotteistamisen taustalla vahvasti kaupallistamisen ajatus.
-          Tuotteistaminen on monivaiheinen prosessi.
-          Lähtee ongelmasta / tarpeesta.
-          Tuottaminen vs. Tuott€istaminen (jokin muu kriteeri kuin raha).
·         Korjaamo esimerkki!(Mistä raha tulee?)
o   Asiakasnäkökulma
o   Realistisuus

o   Dokumentointi

o   Sopeutuu ympäristöön / helposti muokattavissa
o   kaupallisessa mielessä; kerran tehdyn voi myydä 100 kertaa.
o   Myös kilpailijoiden monistettavissa! Hetkellinen kilpailuetu
o   Soveltuu erilaisiin tilanteisiin
o   Kanootti retki vs. Husky Ajalu – Sama ydin / idea modifioitavissa eri ympäristöihin.

o   Kun tehdään palvelu joka on monistettavissa, vapautamme itsemme palvelusta. 
Päivänselvät asiat? – ”Rikkinäinen puhelin” viesti muuttuu mennessä.
 Palvelu on menestys omassa ajassa ja ympäristössään / markkinassa (Esimerkkinä Lada).
Tuotteen elinkaari

Jokaisella tuotteella / palvelulla on elinkaari, jonka pituuteen vaikuttaa käyttäjäryhmä, tuote jne.


Yrityksen menestystekijät:
-          Uuden tiedon käyttö
-          tuotetaan ja kehitetään asiakaslähtöisesti ja ketterästi
-          Opitaan epäonnistumisista ja kehitytään
-          Tiedon keruun merkityst (dokumentointi)


Miten toimijoiden osaaminen saadaan hyödynnettyä
·         Hiljainen tieto (kokemus, opittua, selkäytimessä, osaamista)
o   ”Hiljainen tieto on usein kehityksen jarru”
·         Eksplisiittinen tieto (dokumentoitua, kirjattua kuvattua tietoa. Ohjekirjoja, raportteja, prosessikaavioita jne. )

·         Tiedon hyödyntäminen ja kerääminen, tiedon kierrättäminen oppivan ja menestyvän organisaation avain.


·         Vahvasti projekteissa mukana, kehitystyöryhmiä jo olemassa, vahva asiantuntijaorganisaatio, vahvuus luotu ympäristö ja ilmapiiri-> johdon pulelta tukea kehittämiselle.

·         Muutosvastarinta, unohdetaan asiakas, asiantuntius innovaatiossa,

·         Luulee vastapuolen ymmärtävän mitä tarkoitetaan. Puhutaan samalla tasolla. Tiedon tuottamisen, välittämisen ja omaksumisen merkitys- keskeinen
      tekijä. Palvelu voidaan pilkkoa osiin ja sitä kautta miettiä vahvuuksia suhteessa kilpailijoihin ja räätälöidä palvelu tietylle markkinasektorille.
Ideoita tulee rohkeista ideoista ja analyyseistä.Asiakkaan luokittelusta asiakkaan ymmärtämiseen.

Tietty momentum jolloin ostoikkuna on auki / tarve ilmenee.


Palvelun mukauttaminen tarpeeseen. Esim. jos hinta asiakkaasta liian kova maksettavaksi kerralla, voisiko sen maksaa osissa, jotta kauppa syntyy?Asiakkaan tarpeet:
Madalletaan / poistetaan kaupankäynnin esteet.

Älä lupaa asiakkaalle mitään, mitä et pysty lunastamaan 100%.  Pidetään huolta asiakkaasta. 
Konseptointi:
Toimintavan / konseptoinnin luonti
Lupauksesta toimintaan.
Palvelukonsepti= joukko palveluja ja tuotteita, jotka yhdesssä näyttäytyvät asiakkaalle yhtenä palvelukokonaisuutena.

Palvelukonseptin sisällön ulottuvuudetPalvelupolku- Asiakkaan kokemat vaiheet
Tuotekortti on Palvelunhallinnan väline.


Hinnoittelu:

”Jos joka 5. asiakas ei valita, että tuotteesi on liian kallis, myyt liian halvalla” (Jari Parantainen)
Mitä liian kallis tarkoittaa?
-          Voidaan vaikuttaa itse
-          Voidaan vaikuttaa asiakkaan mielipiteeseen
-          Voidaan tuoda arvo esiin, keksiä keinoja joilla myynti-ikkuna saadaan auki.

Blueprinttaus
-          Kokonaiskuvan muodostaminen tuotantoprosessista.


Työohjeet

Tuotteistamisen prosessista syntyneiden dokumenttien avulla pitää voida lopuksi luoda tehtäväkohtaiset työohjeet.
SÄHKÖISET PALVELUT
-         Oleellisin asia on tiedon välittäminen, levittäminen ja suojaaminen.
Mika Tonder - Palveluprosessien kehittäminen:

Palvelujen tuotteistaminen ja sähköiset palvelut.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.