Kohtaaminen VII

Taloudellinen ja tehokas toimintatapa 8.4.2015 klo. 09.00-16.00


Muistiinpanot 8.4.2015

TALOUDELLINEN JA TEHOKAS TOIMINTATAPA 8.4.2015 KLO. 09.00-16.00

Aamupäivä:
·                     -          Yrityksen talouden suunnittelu ja tuotekehityksen vaikutukset siihen
·                     -          Hinnan asettaminen tuotteelle/ palvelulle
·                     -          Katteidein ja hinna vaikutus tulokseen

Taloudellinen ja järkevä tuotekehitys tähtää tuottoon.
Oma työ tehokkaammaksi. Siirretään osa kustannuksista asiakkaan tehtäväksi. esim. Ikea
Pystyttävä katsomaan samalla lähelle ja kauas. Mikä on järkevää. Kaikkein vaikein tuotekehitys on viedä uusi tuote uusille markkinoille. Markkina on melko konservatiivinen. Raivaajan tie on raskas.Jotta voidaan kehittää taloudellisesti ja tehokkaasti on tiedettävä kustannusrakenne.
Mitä enemmän asiakas osallistuu palveluun sitä vaikuttavammaksi asiakas palvelun kokee. Kuka tekee, mitä tekee, missä tekee?

Tuotekehittäjän on tunnistettava hinta ja hinnoittelu.
Kuka määrää hinnan vapailla markkinoilla?

Hinnoitteluun vaikuttaa tunne ja oletus enemmän kuin fakta.
Hinta on huono kilpailuetu vapailla markkinoilla. Jos kilpaillaan pelkällä hinnalla, olisi tuotekehitys pitänyt jo tapahtua aikoja sitten.
Hinnan sahaaminen on myrkkyä liiketoiminnalle.

Yritys jolla on terve asiakaspohja näyttää vetävän puoleensa uusia asiakkaita.
X- asiakkaat ovat herkempiä reagoimaan hintaan
Asiakassuhde vs. laskutussuhde
Tuotekehittäjän pitäisi analysoida nykyistä asiakaskuntaa ja kehittää asiakaspohjaa ja asiakassuhteita.
Vaikka markkinakoko pienenee, moni pystyy kasvamaan.

Kustannusperusteinen hinta:
Myydään kulut+kate %
Ongelma, että kulurakenne määrittelee hintaa. Asiakas ei osta kuluja vaan arvottaa omien näkökulmien perusteella. Pienen toimijan ei pidä laskea hintaa omien kustannusten pohjalta, koska isommilla toimijoilla raskaampi kustannusrakenne. Pienen toimijan pitäisi hyödyntää pieni kulurakenne.


Arvoperusteinen hinta
Hinnoittelu perustuu ostajan tuotteen käytön kautta saamaan arvoon tai hyötyynTuote joutuu nopeasti hintakilpailuun. Asiakas ei vielä itsekään tiedä, että näin toimien hän voisi tuottaa hyötyä itselleen. Kerätään asiakkaalta tietoa, jota sitten käytetään hyväksi.

Hinta ja hinnoittelu voi olla tuotekehitystyön lähtökohta.

Hinnalla asemointi
Hinta on seurausta siitä, että olemme tuottaneet hyötyä asiakkaalle.
Tuotteen elinkaaren suhde hintaan ja sen laskuun!

Jos asemoidutaan alhaisen hinnan sektorille. Ensin lasketaan hinta ja sitten pyritään tuottamaan laatua…ei toimi.

Hinnalla asemointi vertaa markkinaperusteiseen hintaan. Missä ympyrässä /sarjassa toimitaan·
Iltapäivä: 
·                     -          Tuotekehitykseen liittyvien kustannuserien arviointi ja budjetointi
·                     -          Erilaiset talouden suunnittelun mallit tuotekehityksessä


”Kehitä sitä mitä on helpointa myydä.”

Mikä on tuotekehitystyön hinta? Siitä syntyy kustannuksia. Voidaan laskea tuntihinta.
Paljon tuotekehitys maksaa?


Mikä on myynnin odotettu volyymi? (nousukulma)

Investointilaskuri
Tarkoitus ymmärtää tuottovaade. Laskenta tapoja ja menetelmiä on erilaisia.

Kassavirran laskeminen (excell)


Kassavirran seuraaminen suotavaa erityisesti yrittäjillä. Ehkäisee mm. maksuhäiriöitä.
Kenellä ja minkälaista tuotekehitystä pitäisi tehdä.
Pitäisikö myydä olemassa oleville asiakkaille? Mihin asiakassegmenttiin pitäisi kohdentaa tuotekehityspanokset?


Aamupäivä:
  • -          Yrityksen talouden suunnittelu ja tuotekehityksen vaikutukset siihen
  • -          Hinnan asettaminen tuotteelle/ palvelulle
  • -          Katteidein ja hinna vaikutus tulokseenIltapäivä: 
  • -          Tuotekehitykseen liittyvien kustannuserien arviointi ja budjetointi
  • -          Erilaiset talouden suunnittelun mallit tuotekehityksessä
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.