I Kohtaaminen

Tervetuloa!

Aloitamme yhteisen matkamme 25.3.2014 klo. 09:00 Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa Sammonkatu 8 H-porras, luokassa SAM 8B4026, 4. kerros. Päivän aikana tutustumme tuotekehitystyön lähtökohtiin sekä tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoon. Vierailevana luennoitsijana paikalle saapuu palveluinnovaatioiden ja palvelutuotteiden kehittämisen asiantuntija Mika Kortelainen (KTM) Laurean ammattikorkeakoulusta. 

Alla olevasta linkistä löytyy päivän luentomateriaali:


Mika Kortelainen "Innovaatiot" 25.3.2014


Kotitehtävä:

Kirjatkaa pohdintanne kommenttina sivun alalaidassa olevaan laatikkoon.


19 kommenttia:

 1. Yriyksessämme kaikenlainen kehittämistoiminta tuntuu jäävän aina puolitiehen. Suuria suunnitelmia ja ideoita on paljonkin, mutta alkua pidemmälle harvoin päästään. Syynä osittain on tietysti ajanpuute, mutta uskon että tämä on enemmänkin johtamiskysymys. Muutosvastarinta kaikenlaisiin muutoksiin on kova. Tähän taas on syynä mm. liian monta muuttuvaa tekijää samanaikaisesti: Yt-neuvottelut, työpaikan fyysinen muutto, työhuonemuutokset, OPH:n leikkaukset, organisaation jatkuva muutos esim esimies vaihtuu monta kertaa vuodessa. Joitain mainitakseni :-)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Totta haastat! Kiire ja arjen haasteet ja työelämässä ainaisessa muutoksessa eläminen tuntuu usein turhauttavalta ja saa myös kehittämistyön tuntumaan työläältä eikä syntyneitä ideoita päästä viemään loppuun asti. Yleensä ideat syntyvät yksittäisen henkilön ajatuksista eikä ympäristö lähde innokasta kehittäjää tukemaan. Kehittämistä ei synny yksin puurtamisella, se on tosi asia. Työyhteisössä tarvitaan innostajia ja sparraajia, jotka lähtevät mukaan lennättämään ideaa eteenpäin. Nyt kannattaakin käyttää tämän innostuneen kehittäjäryhmän ja valmentajien tuki hyväksi omien ideoiden testaajina ja sparraajina. Kerätkää myös työyhteisöstä muutaman innostuneen ihmisen tiimi viemään ajatuksianne eteenpäin ja käytäntöön. Kehittämistyössä joukossa on voimaa!

   Poista
 2. Uraani-hanke on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kolmivuotinen kehityshanke, joka on tiimimuotoinen yrittäjyysvalmennus nuorille aikuisille (20-30-50-70 vuotiaille). Tiimivalmennuksessa tehdään pop up-tuotteita yhdessä alueellisen elinkeinoelämän kanssa, tavoitteena kehittää yksilön osaamista kohti yrittäjämäistä toimintaa työssään ja luoda luonteva jatkopolkumahdollisuus alueen työmarkkinoille.

  Hakemamme muutos on varsin radikaali entisiin työllistämismalleihin verrattuna. Vastaavanlaista toimintaa ei ole muualla. Hankkeen kehittämisprosessi alkaa nollapisteestä, mitään valmista toimintamallia ei ole. Tiimityöskentely on todettu toimivaksi (vrt. Tiimiakatemia/Jyväskylä) ja sitä hyödynnämme tässä hankkeessa. Hankkeessa pyritään tiiviiseen yhteistyöhön olemassa olevien toimijoiden ja verkostojen (mm. TE-toimisto, Jyränkölän Setlementti) kanssa sekä tominnan kehittämisessä että levittämisessä.

  Hanke on lähtenyt käyntiin tammikuun/2014 alussa ja itse aloitin huhtikuun alussa. Aktiivinen valmennettavien haku alkoi huhtikuun alussa ja nyt meillä on kaksi mukana olevaa nuorta ja kolme muuta ovat aloittamassa ja tutustumassa toimintaan. Ensimmäisen täyden tiimin (10-15 henkilöä) ja pop upin suunnittelu tapahtuu 31.6 mennessä.

  Tarkoituksena on työvoima- ja elinkeinopalveluiden kehittäminen, osana yhteiskunnan palvelukenttää. Ennen mentiin työpaikalle ja työ tehtiin yhdessä paikassa. Nykyään ei välttämättä tällaista ”elinikäistä” työpaikkaa ole olemassa vaan työmarkkinat ovat varsin sirpaleiset: on pätkätyötä, etätyötä, projektityötä, freelancetyötä, tuntityötä, osa-aikatyö ja palkan saaminen ei enää tule vaan yhdeltä työnantajalta vaan monesta eri yrityksestä, ja siten tarkoitus on saada ihmiset oppimaan markkinoimaan itseään ja tuotettaan yrittäjämäisesti ja saamaan elanto itselleen.

  Tavoitteena on kehittää palvelutuote, joka tukee yksilön vahvuuksia ja kykyä markkinoida itseään pirstoutuneilla työmarkkinoilla eli tuotteistaa oma osaaminen. Hankkeen tasolla tarkoitus on tuottaa uusi työhönohjaava valmennuspalvelu, joka on siirrettävissä muille paikkakunnille.

  TARU ALÈN /URAANI

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Taru, erinomaisen kiinnostava tuotekehitystyö. Uuden mallin kehittäminen on antoisaa, vaikkakin vaatii työtä ja ideointia. Olette päässeet jo hyvään alkuun ja malli on varmasti levitettävissä. Ja mikä hienoa, tässä luodaan uutta mallia tulevaisuus näkökulmasta. Tuotekehitystyön tutkintotoimikunta järjestää yhdessä oph:n kanssa 9.6. Osaamisen ennakointi 2030 -seminaarin, josta saisit varmaankin lisää hyviä ajatuksia omaan työhösi. Muistuta valmentajia ja ohjaajia, että antavat kutsun sinulle ja muillekin ryhmäläisille seuraavassa lähipäivässä. Jos kalenteriisi sopii, ilmoittaudu mukaan!

   Poista
 3. Meillä on alkanut näyttötutkintoprosesseja kehittävä työryhmä. Tarkoituksena on saada aikaiseksi "tehokkaat, tuottavat ja korkean asiakastyytyväisyyden omaavat näyttötutkintoprosessit". Kuulun yhtensä jäsenenä ko. ryhmään.
  Tavoitteena on, että "pikku parannuksista" kehittyisikin "radikaaleja muutoksia".

  Taru Honkapää/Koulutuskeskus Salpaus

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Taru, tuo tuotekehitystyönne aihe on hyvä, synnytetään uudenlaista toimintatapaa tutkinnon prosesseihin. Tuotekehitystyö voi koostua myös useista pienistä kehittämistöistä, jotka sitten muodostavat suuren kokonaisuuden. Luulen, että tässä teidänkin työssänne se toimisi näin. Lopputuotos on myös levitettävissä ja käytettävissä monissa tutkinnoissa, hyvä juttu.

   Poista
 4. Olen ollut nyt reilun neljä vuotta Salpauksessa ja astuin myynnin tiimiin aika alkumetreillä. Myynnin tiimin työskentely ja työnjaot ovat selkiytyneet kolmen vuoden aikana. Tiimin tehtävät ja kehitystyö on mennyt aika vaihdikkaasti eteenpäin. Olemme tällä hetkellä pieni tiimi ja vastuullamme on myös markkinoinnin kehittäminen. Ensimmäisen kerran näen tämänkin koulutuksen myötä mahdollisuuksia ihan oikeasti kehittää työtämme ja saada resursseja kehitystyöhön. Tähän asti vauhdikas kehittyminen on tapahtunut työtä tehdessä ja varsinainen keskittyminen kehitystyön äärelle on jäänyt vähälle. Meillä tiimissä syntyy todella hyviä ideoita ja uusia tuotteita, mutta toteutus jää puolitiehen ajan puutteen takia. Toisaalta myytyjen tuotteiden toteuttajia meillä on liian vähän ja tämä rajoittaa ideointia. Tiimimme jäsenet ovat innovatiivisia ja motivoituneita myynnin ja markkinoinnin edistämiseen. Tavoitteenamme on saada aikaan radikaaleja muutoksia ja innovatiivista työskentelyä!

  Mia Terenius/Salpaus Hyvinvointi

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mia, tässä on nyt mahtava mahdollisuus kehittää uusia tuotteita yhdessä eri alojen kanssa. Teille on syntymässä hyvä tiimi tähän tuotekehitystyöhön, ottakaa rohkeita isoja haasteita, suuria ideoita, jotka jalostuvat kyllä matkan varrella käytäntöön otettaviksi. Odotan innolla...

   Poista
 5. Oman työn ja toimialan näkokulmasta pohdintaa: Asumispalvelujen kehittämisessä pienet parannukset voivat olla riittäväiä, ne voivat olla ainoa tapa aloittaa matka kohden radikaaleja ja tarvittavia muutoksia. Radikaalit muutokset voivat olla tarpeeksi tai liikaa.. radikaali muutos saattaa aiheuttaa alun jälkeen taantuman ts. paluun johonkin aikaisempaan vaiheeseen tai työtapaan hetkeksi tai pidemmäksi aikaa. Iso harppaus voi olla liikaa joko työyhteisölle, sen yksilöille tai palvelun tarvitsijoille. Joskus jopa lähiympäristölle.
  Voisin ennakoida, että työntekijöille omassa yksikössäni suurin ja haastavin muutos koskisi työajan painottumista iltapäivään ja iltaan. Työtehtävien siirtyminen yksityisille palvelujen tuottajille olisi radikaali muutos kaikille osapuolille nyt, mutta toisaalta ei mikään oleellinen muutos itse palvelun tarvitsijalle laajemmin katsoen.
  Hoitohenkilöstön saatavuus lähitulevaisuudessa tulee vaikeutumaan entisestään. On pakko keksiä uusia näkökulmia tuottaa todellisia tarpeita vastaavia palveluja, etsiä resursseja sieltä, mistä ei ole ennen tullut mieleen etsiä. On pakko katsoa asioita ja ilmiöitä uudestaan: onko kaikki nyt sittenkään niin kuin on totuttu ajattelemaan = näkemään. Saatta olla että asioita voi katsoa myös laajemmin kuin 360 asteen tarkastelulla. Ja sepä vasta mielenkiintoista!

  VastaaPoista
 6. Nykyjärjestelmiin tehtävät muutokset alkavat usein halulla tehdä radikaaleja muutoksia, mutta tarkemmat analyysit muutoksesta johtavat usein vain "pikku parannuksiin". Analyyseissä selvitetään järjestelmän yhteyksiä muihin järjestelmiin (esim. laskutus>crm>web), prosesseihin (myynti, tilaus/toimitus, asiakaspalvelu, laskutus yms.) ja ulkoisiin muuttujiin, kuten asiakkaat ja säädökset.
  Monesti radikaalit muutokset ovat niin komplekseja, että jokin osa scopesta (aikataulu, budjetti, speksit) ei siihen taivu.
  Monesti pikkuparannukset tuntuvat hyvältä etenemistyyliltä, mutta niissä on ongelmana se, että nykyjärjestelmistä tulee aina vaan monimutkaisempia. Jokainen uusi muutos vaatii suurempaa selvitystyötä ja se taas maksaa vähintään suunnitteluvaiheessa.

  -samuli

  VastaaPoista
 7. Nykyinen työpaikkani on aloittanut toimintansa yhden ihmisen yrityksenä. Nyt saman katon alla työskentelee viisi henkilöä ja toimintaa on kehitetty systemaattisemmin viimeiset pari vuotta. Yrityksen pieni koko tekee siitä ketterän koska esteenä ei ole raskaita rakenteita, käydään vain töihin. Toisaalta taloudelliset resurssit ovat myös pienen yrityksen luokkaa. Nyt kehittämishankkeena on uuden palvelun luominen. Meidän mittakaavassa se on ehkä, jos ei ihan radikaali muutos, niin keskikokoinen kuitenkin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kaltaisenne pienet ketterät yritykset ovat myös kehittämistyössään nopeita ja ketteriä verrattuna suuryrityksiin. Tämä on teille etu. Uuden palvelun luominen kuulostaa hyvältä tuotekehitystyön aiheelta, syntyy uutta, joka tuottaa taloudellista hyötyä ja lisää toimintaa. Tämän valmennuksen aikana sinulla on mahdollisuus saada monipuolista tukea ja näkökulmia ryhmäläisiltänne ja valmentajilta. Kannattaa käyttää tämä verkosto hyväksi!

   Poista
 8. Koulutuskeskus Salpauksen tavoitteissa on olemassa painotus sähköisten välineiden käyttöön ottoon. Oma suunnitelmani olisi lähteä kehittämään nimenomaan sähköisesti tapahtuvaa henkilökohtaistamista ja arviointikokousten pitämistä. Erityisesti nuo henkilökohtaistamiset vievät vallitsevalla menetelmallä paljon aikaresursseja sekä rahaa.

  Marjut Helske, Koulutuskeskus Salpaus

  VastaaPoista
 9. Oppilaitoksessamme on useita kehitysryhmiä saman asian parissa, kehittämässä tutkintojen ohjausta ja ohjauksen välineitä. Tavoitteena tutkintojen suorittaminen suunnitellussa ajassa. Tämän otan myös oman kehitystyöni kohteeksi. Olen jo käyttänyt sähköisiä välineitä ohjauksessa sekä kokousten pitämisessä, mutta aion panostaa näiden välineiden valintaan, käytön kehittämiseen ja tehostamiseen. Toisin sanoen kaikki mahdolliset ohjausta hyödyntävät ominaisuudet käyttöön. Laajemmin ajattelen tätä näyttötutkintojen järjestäjän näkökulmasta: tuotteistaa tutkintojen järjestämisen (tutkinnon ohjaus ja tutkintotilaisuuksien suunnittelu, järjestäminen), jotta siitä saataisiin yksi myytävä tuote muiden tuotteiden joukkoon.

  Teuvo Tiihonen, Koulutuskeskus Salpaus

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Teuvo ja Marjut, teillä on yhteistä kehittämistavoitetta, ja sellaista asiaa, joka tulee olemaan tulevaisuuden asiaa koskien kaikkia tässäkin valmennuksessa mukana olevia. Ottakaa rohkeasti selvää uusista virtauksista ja välineistä, niitä varmaankin on paljon tarjolla, ehkä sellaisiakin, joita emme nyt osaa edes kuvitella. Kannattaisiko etsiä jotain spesiaali messuja tms jossa saisi näihin tuntumaa...

   Poista
 10. Olen työskennellyt nyt yhdeksän vuotta Salpauksessa opettajana Hyvinvointipuolella. Liityin pari kuukautta sitten myynnin tiimiin. Myyntitiimin toiminta on ollut kovasti hektistä ja tämän koulutuksen myötä saamme varmasti ideoitamme kehitettyä koulutustuotteiksi ja sitten markkinoille.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Riitta, tässä on nyt hyvä tilaisuus lähteä myyntiin mukaan ja ottaa haasteeksi uudenlaista tuotteistamista!

   Poista
 11. Tuntuu hienolta lukea tuotekehitystyön aiheitanne. Kaikissa on hyvät lähtökohdat: tuotoksensa on joku uusi tuote, palvelu, konsepti, tapa toimia uudella tavalla. Monissa tarinoissanne tuli esiin se, että kehitettävää on ja ideoita on, mutta monesti käy niin että työ ei etene loppuun asti, muut kiireet pukkaa päälle. Nyt teillä on oiva tilaisuus valmennuksen aikana käynnistää tuotekehitystyö ja viedä se asiantuntijoiden ohjauksella ja innostuneen ryhmänne tuella loppuun asti

  VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.